ביטוח בריאות בחו&puot;ל ביטוח פרטי קבל הצעה משתלמת חדשות בריאות

מחפש ביטוח בריאות לך או למשפחתך? יש לנו הצעה משתלמת בשבילך!

אנחנו מתחייבים על שירות ללא תחרות ומחיר אטרקטיבי.

ליחצו לקבלת הצעה משתלמת

 

ביטוח סיעודי - מילון מושגים

פוליסה – הפוליסה הינה חוזה ביטוח בריאות בין המבוטח לבין המבטחת.

פרמיה – הפרמיה הינה התשלום החודשי אשר המבוטח משלם לחברת הביטוח בעבור ביטוח סיעודי. שיעור הפרמיה משתנה בין המבוטחים בהתאם לגילם ומצבם הבריאותי. פרמיות ביטוח סיעודי מוצמדות למדד ובהתאם לכך הן מתעדכנות.

תקופת הביטוח – תקופת הביטוח הינה התקופה אשר במסגרתה יש למבוטח כיסוי ביטוח סיעודי בהתאם לפוליסת הביטוח. תקופת הביטוח משתנה בין הפוליסות השונות ועל פי התנאים שנחתמו בין המבוטח לבין חברת הביטוח. ביטוח סיעודי פרטי מעניק למבוטח ביטוח סיעודי כל אימת שהמבוטח משלם את הפרמיה. כמו כן, חברת הביטוח איננה רשאית להפסיק את תשלומי הפרמיה. ביטוח סיעודי קבוצתי מעניק תקופת ביטוח של בין 3 ל-6 שנים. ניתן לרכוש ביטוח סיעודי משלים לתקופה שלאחר תקופת הביטוח וזאת מבלי להידרש פעם נוספת לבחינת המצב הסיעודי של המבוטח.

היקף כיסוי הביטוח – מבוטח זכאי לתשלום כיסוי ביטוחי לאחר שמצבו הבריאותי הוגדר כסיעודי. חברת הביטוח מחויבת לשלם למבוטח את הכיסוי הסיעודי על פי תקופת הביטוח אשר נקבעה בין הצדדים בפוליסה. ישנן פוליסות ביטוח המכסות את הביטוח הסיעודי למשך תקופה קצובה (בד"כ 3-6 שנים) ויש פוליסות אשר מעניקות כיסוי סיעודי לכל החיים. היקף הכיסוי הביטוחי תלוי בפוליסה בין המבוטח לבין חברת הביטוח. ישנן חברות ביטוח המתחייבות לתשלום סכום מסוים מדי חודש. פוליסות אחרות מתנות את קבלת התשלום בהצגת קבלות על תשלום הפרמיה.

תקופת המתנה – תקופת ההמתנה היא התקופה שבין רכישת פוליסת הביטוח לבין הזכאות לכיסוי הביטוח הסיעודי. על פי רוב, תקופת המתנה זו עומדת על כשלושה חודשים. מבוטחים אשר הגיעו למצב סיעודי בטרם תום תקופת ההמתנה, יאלצו לשאת בתשלום השירותים הסיעודיים מכיסם או בסיוע בני משפחתם.

תקופת אכשרה – תקופת האכשרה הינו פרק זמן אשר נמדד החל מיום תחילת הביטוח. במידה והמבוטח מגיע למצב סיעודי במסגרת תקופת האכשרה, פוליסת הביטוח מתבטלת והמבוטח איננו זכאי לכיסוי ביטוחי. במהלך תקופת האכשרה, משלם המבוטח את הפרמיה החודשית כסדרה.

תנאים לזכאות – פוליסות הביטוח הסיעודי קובעות כי מבוטח זכאי לכיסוי סיעודי בהתאם לעמידתו בתנאי זכאות שונים. על פי רוב, תנאי הזכאות נקבעים על בסיס מצבו הבריאותי של המבוטח במסגרת מבחן ה-ADL. מבחן זה מונה כשש פעולות שגרתיות כגון הלבשה, קימה, ניידות וכדומה. מספר התנאים בהם צריך המבוטח לעמוד תלוי בפוליסה אותה רכש. ישנן פוליסות הדורשות עמידה בארבעה תנאים, לעומת פוליסות מקבילות הדורשות עמידה בשלושה תנאים בלבד. כמו כן, לעיתים מבוטחים הופכים לחולים סיעודיים בשל תשישות נפש. תשישות נפש איננה מהווה בהכרח אי עמידה בתנאים בריאותיים אלו. הכרה במבוטח תשוש נפש בתור מבוטח סיעודי תלויה באישור רפואי ובהגבלות הפוליסה.

חריגים להפעלת הביטוח – פוליסות הביטוח הסיעודי מונות מספר מקרים אשר במסגרתם לא יהיה המבוטח זכאי לכיסוי הביטוח הסיעודי. במסגרת מקרים אלו ניתן למנות ניסיונות התאבדות, תאונת דרכים, שימוש בסמים וכדומה. כמו כן, החריגים בפוליסות הביטוח יכולים לכלול גם החמרה במצב בריאותי בגין מחלה ממנה סבל המבוטח בעת החתימה על הפוליסה. אי לכך, במידה ואתם סובלים ממחלה העלולה להביאכם למצב סיעודי, בדקו היטב האם זכאים אתם לכיסוי במסגרת הפוליסה הרלבנטית.

הצהרת בריאות – הצהרת בריאות הינה הצהרה אשר עליה חותם המבוטח במעמד החתימה על פוליסת הביטוח הסיעודי. על פי הצהרת בריאות זו, ניתן האישור להחתמת המבוטח על פוליסת הביטוח הרלבנטית. סתירות בין מצבו הבריאותי האמיתי של המבוטח, לבין הצהרת הבריאות מטעמו, עלולות להביא לביטול הפוליסה. חברות הביטוח מחתימות את המבוטחים גם על טופס וויתור על סודיות רפואית. וויתור זה, מצידו של המבוטח, מאפשר לחברות הביטוח להתחקות אחר מצבו הבריאותי של האחרון במועד החתימה על הפוליסה. הצהרת בריאות יכולה להביא לאי אישור פוליסה למבוטח פלוני, או גביית פרמיה בשיעור גבוה.

כיום, חברת הביטוח רשאית לסרב לשלם למבוטח בשל מצב רפואי קודם, רק לאחר שחלפה שנה מיום ההצטרפות לביטוח, כאשר מדובר במבוטחים מתחת לגיל 65. לגבי מבוטחים מעל גיל 65, חברת הביטוח רשאית שלא לשלם את תשלומי הביטוח לאחר חצי שנה מיום החתימה על הפוליסה.
 

שירות אישי חינם – מלא את הפרטים ונשוב אליך!
שם ומשפחה:
טלפון:
סוג ביטוח:

קרא עוד בנושא:

איך להשיג פיצויים במקרי נפילה/פציעה בבית אבות ...ביטוח סיעודי קבוצתי, האם כדאי?
ביטוח סיעודי פרטי, האם כדאי?ביטוח סיעודי של קופת חולים, האם כדאי?
איך בודקים ביטוח סיעודי?האם כדאי לקנות ביטוח סיעודי?
ביטוח סיעודי - מילון מושגיםמדריך לרכישת ביטוח סיעודי
מצב סיעודי מהו? גמלת סיעוד - המוסד לביטוח לאומי
מאמרים נוספים בקטגוריה זו...